FORMIDLINGSSTEDER

Højer Mølle i Tøndermarsken

HØJER MØLLE

Porten til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet

Højer Mølle fra 1857 er både et museum og et velbevaret kulturmiljø placeret på kanten af marsken i Højer

I sommeren 2019 åbnede Højer Mølle med helt nye udstillinger og faciliteter. Her rummer de to gamle kornmagasiner fortællinger om Marskens historie og et klimalab målrettet børnefamilier, hvor man via en interaktiv udstilling kan lege med vandets påvirkning af området.

Tøndermarsken et et fantastisk kulturlandskab, hvor kampen mod vandet har påvirket og præget mennesker og bygninger gennem århundreder. I udstillingen om Tøndermarsken i Møllens to kornmagasiner fortælles om Tøndermarsken og den evige kamp med vandet. Her bliver man klædt på til at gå ud og opleve Tøndermarsken på egen hånd med en ny forståelse for det designede kulturlandskab, der er præget af diger, sluser, pumpestationer, kanaler og fladt marsklandskab

Nordeuropas højeste hollændermølle med magasiner, møllerbolig og den stemningsfulde møllehave byder på fortællinger om møllens historie og teknik. Nyd den imponerende udsigt over Tøndermarsken og Vadehavet fra møllen, gå en tur i møllehaven, og nyd forfriskninger i caféen.

Udstillingen er åben fra april til november.

Læs mere om Højer Mølle her

Lægan-pumpestation

LÆGAN PUMPESTATION

Historien om vandet i Tøndermarsken – udstilling, interaktiv model og udsigt 

Lægan Pumpestation er åben for besøgende alle dage – og der er gratis adgang.

Lægan Pumpestation er den største af Tøndermarskens i alt fire pumpestationer. De fire eldrevne pumper kan samlet flytte op til 16.000 liter vand per sekund – inde i pumpestationen kan man se det med selvsyn.

Ved ankomsten til bygningen møder man en vital del af pumpestationens funktion, nemlig en pumpeskovl. Pumpeskovlens rolle er at løfte vand op i Vidåen.

I stueetagen viser en interaktiv 3D model vandets bevægelse i systemets knudepunkter og fortæller og inviterer besøgende til at deltage og gribe ind i vandets vej i kanalnetværket i Tøndermarsken.

På balkonen er der udsigt over pumpestationens motorer og skovle, som bliver formidlet gennem en række illustrationer, fotos og tekster.

Fra tagetagen på Lægan Pumpestation kan gæster nyde udsigten ud over en stor del af Tøndermarsken. En stor landskabsmodel midt i rummet viser hele Tøndermarsken og fremhæver en stor del af områdets vigtigste seværdigheder.

Mens gæsterne besøger pumpestationen vil pumperne arbejde ufortrødent videre i bunden af bygningen – for uden pumpestationerne vil Tøndermarsken hurtigt blive oversvømmet.

Lægan ligger i gåafstand fra Cirkelbroen i Tønder. Marskstiens røde stisløjfe på 10 kilometer går lige forbi og selve Marskstien – Tøndermarskens 54 km lange vandresti – passerer også Lægan.

Vidåslusen

VIDÅSLUSEN

360 graders udsigt og tidevand 

På toppen af Vidåslusens tårn findes en udsigtsplatform med 360 graders udsigt over Tøndermarsken, Margrethe Kog Syd og Nord og Vadehavet.

Hele vejen rundt langs rækværket på tårnet er der monteret skilte, som fortæller, hvad du kigger ud på. Og der er nok at se på – lige som de ekstra meter i forhold til at stå på toppen af diget gør en stor forskel. Mod vest er der monteret en kikkert, og med den kan du komme tættere på det fugleliv, som Vadehavet er så rig på.

Der er små bænke rundt langs rækværket, så du som besøgende kan tage et hvil og nyde udsigten i ro og mag imens. I midten af tårnet er der en stor, rund plint, der også kan tjene som siddeplads – eller en mulighed for at komme et trin længere op for bedre udkig.

På toiletbygningen ved slusebygningen ved Vidåslusen er der spændende og smuk formidling om Vadehavet og særligt tidevandet, som er så afgørende for vadehavets rige natur. Igennem kort, tekst og billeder får du viden om de mange oplevelser, der findes i Tøndermarsken og hele Nationalparken. Blikfanget er et stort trærelief, der illustrerer lav- og højvandsmålinger i marts 2022 – og som desuden fungerer som en smuk udsmykning af bygningen.

Relieffet gengiver tidevandets udsving 1:1. Forskellen mellem lav- og højvande ved Vidåslusen er mere end to meter. Det kan du faktisk se med det blotte øje, hvis du prøver at tage op på toppen af Det fremskudte dige eller Vidåslusens tårn på et tidspunkt, hvor der er lavvande, og vende tilbage ca. seks timer senere ved højvande. Forskellen er iøjnefaldende.

Grænsevogterhus

GÆNSEVOGTERHUSET

Udstilling og madpakkehus på Markstien

Grænsevogterhuset ved Siltoft er Danmarks mest syd-vestligste beliggende bygning.

Den gamle grænsepost rummer i dag formidling om Tøndermarsken, grænselandet og Nationalpark Vadehavet. Bygningen fungerer samtidig som madpakkehus, hvor vandrere på Marskstien kan komme i læ for vinden, komme på toilettet, spise deres madpakker og få fyldt vandflasken op. I bygningen kan du også finde information om Marskhjælperne, som klipper græs, samler affald op og i det hele taget holder Marskstien på og ren. Ordningen er et samarbejde mellem Natur & Vandløb, Handicap Tønder og Arbejdsmarked i Tønder Kommune.

Ved grænsevogterhuset ved Siltoft står du ved den dansk-tyske grænse fra 1920. Efter Genforeningen i 1920 flyttede grænsegendarmeriet fra den gamle Kongeå-grænse til den nuværende grænse. Ændringen af grænsen fik stor betydning for beboerne i området og har det stadig i dag. Gården overfor grænsevogterhuset ligger i Danmark, mens indkørslen ligger i Tyskland.

Gendarmerne patruljerede grænsen til fods årets rundt. Det nuværende grænsevogterhus blev opført som grænsepost i 1956 som erstatning for en træhytte på stedet. I 1969 blev grænsekontrollen overtaget af politiet og toldvæsenet indtil Danmarks indtræden i Schengen i 2001, hvor grænsekontrollen ophørte.

Den dansk-tyske grænse er markeret med 280 grænsesten, som du passerer flere af, når du går langs Markstien.

Tønder Havn

TØNDER HAVN

Ved Skibbroen i Tønder kan du snart opleve et helt nyt oplevelsesrum under jorden til formidling af Tønder Havn.

Allerede nu kan du gå forbi og se resterne af det gamle bolværk fra Tønder Havn, der blev nedlagt i 1934, og som dukkede op igen i forbindelse med byfornyelsesprojektet på Skibbroen. På en lille platform kan du studere bolværket på nært hold, mens arbejdet omkring oplevelsesrummet pågår.

I oplevelsesrummet kommer du til at se, sanse, føle og høre meget mere om Tønder Havns spændende historie som bl.a. handelscentrum i det 18. århundrede

I august 2022 besøgte H.M. Dronningen udgravningerne ved Tønder Havn.

formidling-tøndermarsken

FORMIDLINGSTANDERE

På udvalgte steder langs Marskstien finder man en række formidlingsstandere.

Standerne fortæller om Tøndermarsken og det særlige sted, man befinder sig.

De viser også forskellige seværdigheder i Tøndermarsken og inspirerer til at tage ud og opleve området.

Her finder du formidlingstanderne:

  • Tønder, Skibbroen
  • Møgeltønder
  • Højer, ved Højer Mølle
  • Emmerlev Klev
  • Højer Sluse
  • Rudbøl
  • Lægan Pumpestation