Overnat i Tøndermarsken

Overnat i Tøndermarskens forskellige byer.

Tønder

Tønder er den største by i marsken. Byen, som er en af de ældste købsstader i Danmark, bærer præg af, at den tidligere var en havneby, hvor handel var i centrum. Dette kan ses på byens arkitektur, hvor døre er rigt udsmykkede som symbol på velstand i byen.

Find overnatning i Tønder her

Tønder

Højer

Højer ligger på en bakkeø ved marskranden bag de yderste diger. Herfra kan man skue ud i den fugtige, lavtliggende marsk mod syd og vest. I Højer ligger flere store gårde inde i byen, da byens bønder blandt andet levede af studeopdræt i marsken syd for byen. I Højer kan man blandt andet opleve Højer Mølle, Højer Vandtårn og byens lokale kunstnere.

Find overnatning i Højer her

Højer Vandtårn

Rudbøl

I 1920 kom den nuværende dansk-tyske grænse til at gå tværs gennem Rudbøl. Landsbyen er kendt for sine grænsesten i midten af hovedgaden. Husene på den ene side af vejen ligger i Danmark, mens de på den anden side ligger i Tyskland.

Find overnatning i Rudbøl her
Rudbøl

Møgeltønder

Møgeltønder er marskens smukke og velbevarede slotsby. Foruden Schackenborg Slot finder du også den flotte slotsgade; en brolagt lindetræsallé som med rette er blevet kaldt “Danmarks smukkeste landsbygade”.

Find overnatning i Møgeltønder her 

Møgeltønder

Sæd

Sæd er en lille landsby beliggende 2 km fra Tønder og 1 km fra den dansk-tyske grænse og er derfor et godt udgangspunkt for ture rundt i Tøndermarsken.

Find overnatning i Sæd her

Flag