MIDLERTIDIGE RUTEÆNDRINGER

Her kan du finde en oversigt over midlertidige ruteændringer og andre midlertidige foranstaltninger, der er værd at være opmærksom på, når du vandrer på Marskstien.

Det kan være vejarbejde, vanskelige oversigtsforhold, oversvømmelser eller lignende, der kan få betydning for Marskstiens forløb.

Tønder Marskstien

Gågaden/Vestergade i Tønder

I Tønder foregår der over en længere periode vej- og belægningsarbejde. Marskstien plus rød og sort stisløjfe gennem Tønder by er midlertidigt omskiltet, så ruterne nu går gennem gågaden/Vestergade i stedet for over Skibbroen, Skibbrogade, Gråbrødre Torv og Lillegade. Omlægningen af stierne vil gælde til afslutning af byfornyelsen i området, der er planlagt til efteråret 2022.

Højer-Marskstien

Højer

I Højer foregår der over en længere periode vej- og belægningsarbejder. Der er enkelte steder på Marskstien kun smalle passager for fodgængere. Marskstien følger sit normale forløb, men skiltning kan mangle. Ved indgangen til byen er der opstillet skilte med kort over Marskstiens forløb. Tag et foto af kortet, så er det nemt at finde vej. Højer Mølle og Højer Kirke, er også begge gode pejlemærker for din tur gennem byen. God tur

VANDREKORT

Hent vandrekort for Marskstien og stisløjferne som PDF.