OPLEVELSER

højer mølle

HØJER MØLLE – PORTEN TIL MARSKEN

Højer Mølle fra 1857 er både et museum og et velbevaret kulturmiljø placeret på kanten af marsken – et fantastisk kulturlandskab, hvor kampen mod vandet har påvirket og præget mennesker og bygninger gennem århundreder. Nordeuropas højeste hollændermølle med magasiner, møllerbolig og den stemningsfulde møllehave byder på fortællinger om møllens historie og teknik. Nyd den imponerende udsigt over Tøndermarsken og Vadehavet fra møllen, gå en tur i møllehaven, og nyd forfriskninger i caféen.

I sommeren 2019 åbnede Højer Mølle med helt nye udstillinger og faciliteter. Her rummer de to gamle kornmagasiner fortællinger om Marskens historie og et klimalab målrettet børnefamilier, hvor man via en interaktiv udstilling kan lege med vandets påvirkning af området.

Læs mere om Højer Mølle her

Lægan-pumpestation

LÆGAN PUMPESTATION

Historien om vandet i Tøndermarsken kommer til syne i Lægan Pumpestation  – med udstilling, en interaktiv model og formidling om pumpestationens betydning for Tøndermarskens afvanding.

Lægan Pumpestation er åben for besøgende alle dage – og der er gratis adgang.

Lægan Pumpestation er den største af Tøndermarskens i alt fire pumpestationer. De fire eldrevne pumper kan samlet flytte op til 16.000 liter vand per sekund – inde i pumpestationen kan man se det med selvsyn.

Ved ankomsten til bygningen møder man en vital del af pumpestationens funktion, nemlig en pumpeskovl. Pumpeskovlens rolle er at løfte vand op i Vidåen.

I stueetagen viser en interaktiv 3D model vandets bevægelse i systemets knudepunkter og fortæller og inviterer besøgende til at deltage og gribe ind i vandets vej i kanalnetværket i Tøndermarsken.

På balkonen er der udsigt over pumpestationens motorer og skovle, som bliver formidlet gennem en række illustrationer, fotos og tekster.

Fra tagetagen på Lægan Pumpestation kan gæster nyde udsigten ud over en stor del af Tøndermarsken. En stor landskabsmodel midt i rummet viser hele Tøndermarsken og fremhæver en stor del af områdets vigtigste seværdigheder.

Mens gæsterne besøger pumpestationen vil pumperne arbejde ufortrødent videre i bunden af bygningen – for uden pumpestationerne vil Tøndermarsken hurtigt blive oversvømmet.

Lægan ligger i gåafstand fra Cirkelbroen i Tønder. Marskstiens røde stisløjfe på 10 kilometer går lige forbi og selve Marskstien – Tøndermarskens 54 km lange vandresti – passerer også Lægan.

Vidåslusen

HØJER SLUSE & VIDÅSLUSEN

Sluserne i Tøndermarsken leder Vidå ud gennem marskens diger og lukker af for det daglige højvande og stormfloder. I dag er Vidåslusen i Det fremskudte Dige Tøndermarskens yderste sluse.

Højer Sluse
Inden opførslen af Det Fremskudte Dige og Vidåslusen i 1982 var Højer Sluse den yderste sluse mod Vadehavet. Højer Sluse blev opført i 1861 i forbindelse med inddigning af Ny Frederikskog. I dag fungerer Højer Sluse som en ekstra sikkerhed mod stormflod.

Vidåslusen
Det er Vidåslusen, der afvander Vidåen. Det vil sige, at slusen sørger for, at vand fra Vidåen kan løbe ud i Vadehavet, mens den forhindrer vand fra Vadehavet i at løbe ind i Vidåen. Det sker ved hjælp af sluseporte, der åbner og lukker automatisk, når vandstanden i Vadehavet er højere end vandstanden i Vidå. Det sker både ved det daglige højvande og ved stormfloder i forbindelse med kraftigt blæsevejr.

På toppen af Vidåslusens tårn findes en udsigtsplatform med 360 graders udsigt over Tøndermarsken, Margrethe Kog Syd og Nord og Vadehavet.

Hele vejen rundt langs rækværket på tårnet er der monteret skilte, som fortæller, hvad du kigger ud på. Mod vest er der monteret en kikkert, og med den kan du komme tættere på det fugleliv, som Vadehavet er så rig på.

På toiletbygningen ved slusebygningen ved Vidåslusen er der spændende og smuk formidling om Vadehavet og særligt tidevandet, som er så afgørende for vadehavets rige natur. Igennem kort, tekst og billeder får du viden om de mange oplevelser, der findes i Tøndermarsken og hele Nationalparken. Blikfanget er et stort trærelief, der illustrerer lav- og højvandsmålinger i marts 2022 – og som desuden fungerer som en smuk udsmykning af bygningen.

Relieffet gengiver tidevandets udsving 1:1. Forskellen mellem lav- og højvande ved Vidåslusen er mere end to meter. Det kan du faktisk se med det blotte øje, hvis du prøver at tage op på toppen af Det fremskudte dige eller Vidåslusens tårn på et tidspunkt, hvor der er lavvande, og vende tilbage ca. seks timer senere ved højvande. Forskellen er iøjnefaldende.

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

TØNDER MUSEUM

Tønder Museum huser både Tønders kulturhistorie samt Tønders Kunstmuseum. I den ældre del af bygningskomplekset kan man opleve eksempler på det sønderjyske kunsthåndværk, som er særligt kendetegnet for området. Dette omfatter både sølv, møbler, kniplinger, hollandske fliser og fajancer. I den nyere del ses kunstmuseet, hvor man kan opleve nyere dansk og nordisk kunst med et særligt fokus på at vise nye sider af kendte og mindre kendte kunstneres værker.

Læs mere om museet her

Wegner-udstilling

I Vandtårnet hos Museerne Tønder findes en særlig udstilling af møbeldesigner Hans J. Wegners værker. Gå på opdagelse i en af Danmarks helt store møbeldesigneres samling af stole. Prøv stolene, og mærk med din egen krop, hvorfor Wegner og hans stole er kendt i hele verden. Fra Vandtårnet kan du nyde den fantastiske 360 graders udsigt over både Tønder by og Tøndermarskens imponerende landskab.

Læs mere om udstillingen her

cirkelbro

SKULPTURHAVEN - AMTMANDENS HAVE

Mellem Vidåen og Tønders gamle gader ligger Amtmandens Have, og det er en af byens perler, hvor der i dag er en samling af store og mindre skulpturer af både danske og internationale anerkendte billedhuggere. De fleste af værkerne har plads i Amtmandens Have. Enkelte er opstillet ved Bachmanns Vandmølle, mens den allerførste skulptur til samlingen står på Vidåkajen ved Hostrups Hotel. Tilsammen udgør alle værkerne Skulpturhaven.

Her må gæsterne gerne røre ved kunstværkerne, som er placeret rundt i parken, og det er også helt i orden, når børn kravler op på eller igennem nogle af dem. De meget forskelligartede skulpturer tæller både mindre værker med organiske former og flere meter høje værker med grafiske udtryk i materialer som granit, bronze, sandsten og marmor.

Ideen er, at hele haven med skulpturer, gamle træer og stor græsplæne er et sted, der skal bruges, nydes og indbyde til ophold og arrangementer. I 2020 fik Amtmandens Have en ny træpromenade og cirkelbro, der gør gåturen langs Mølledammen til en helt ny oplevelse. Cirkelbroen, der tilsyneladende svæver over Mølledammen, giver de spadserende en fornemmelse af at gå på vandet. Til børn og barnlige sjæle er der indbygget små trampoliner i træpromenaden.

Det er muligt at få en guidet tur i Skulpturhaven. På en times gåtur med en af byens guider får du historier om værkerne, kunstnerne, historien bag haven og området – og måske også en røverhistorie eller to. Du får fortællinger, der giver nye lag til oplevelsen af de meget forskellige værker.

Turene foregår hver onsdag kl. 16-17 i højsæsonen juli + august, samt to gange om måneden i september og oktober.

Book en guidet tur

Tønder Havn

TØNDER HAVN

Ved Skibbroen i Tønder kan du snart opleve et helt nyt oplevelsesrum under jorden til formidling af Tønder Havn.

Allerede nu kan du gå forbi og se resterne af det gamle bolværk fra Tønder Havn, der blev nedlagt i 1934, og som dukkede op igen i forbindelse med byfornyelsesprojektet på Skibbroen. På en lille platform kan du studere bolværket på nært hold, mens arbejdet omkring oplevelsesrummet pågår.

I oplevelsesrummet kommer du til at se, sanse, føle og høre meget mere om Tønder Havns spændende historie som bl.a. handelscentrum i det 18. århundrede

I august 2022 besøgte H.M. Dronningen udgravningerne ved Tønder Havn.

Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

SCHACKENBORG SLOT

I Møgeltønder findes blandt andet Schackenborg Slot. Her regererede Ribebispen på Møgeltønderhus og senere, da det nuværende slot stod færdigt i 1666, Hans Schack. Slottet fik sit navn i 1671, da Hans Schack fik titlen som lensgreve. I 1978 vendte slottet tilbage til Kongehuset, da slottet blev overdraget til Prins Joachim. Oplev slottet gennem portene ved at tage på en guidet tur, hvor man kan se den smukke slotspark eller slottets overdådige sale og rum.

Læs mere om Schackenborg Slot her

tønder-festival

TØNDER FESTIVAL

Tønder Festival afholdes hvert år den sidste weekend i august. I de dage fordobles byens indbyggertal, og hele byen er præget af musik. Musikken har rødder i genrer som folk, country, blues, americana, cajun og world music. Festivalen er en af Nordeuropas største og vigtigste internationale festivaler for folk- og rootsmusik.

Tønder Festival er kendt for at finde mange nye og upcoming kunstnere. Mange kendte kunstnere startede deres karriere på Tønder Festival.

Også i dagene op til festivalen summer byen af liv og aktiviteter. Og musikken er ikke det eneste, folk kan opleve. I de såkaldte 4+ dage tilbydes en lang række forskellige aktiviteter og arrangementer, der giver festivalgæster og lokale borgere mulighed for at opdage og opleve Tønderegnens mange gode historier og seværdigheder. 4+ dagene giver dermed festivalgæsterne mulighed for at udvide deres ophold i Tønder Kommune i dagene op til festivalen.

Læs mere om Tønder Festival og 4+ her