Praktisk

Hvor må du gå? Hvor er der toiletter? Hvad skal du huske at pakke?

Her på siden finder du praktisk information om vandring i Tøndermarsken.

PAKKELISTEN

Her finder du nogle af de ting, der er gode at pakke, når du skal vandre i Tøndermarsken.

  • Affaldsposer – en stor del af Marskstien er beskyttet område. Derfor er der ikke altid en skraldespand lige i nærheden. Tag dit affald med dig, indtil du finder en skraldespand.
  • Vandflaske – Husk at drikke vand undervejs. Der er vandposter langs ruten, hvor du kan fylde din vandflaske op.
  • Madpakke – Der kan godt være langt mellem spisestederne. Tag derfor en madpakke med, til når den lille sult melder sig
  • Kamera – Det er så smukt langs vandreruterne. Det skal dine venner da også se.
  • Kort – Ruterne er skiltet undervejs, men der også ret sjovt at følge med i ens fremgang på et kort.
  • Mobiltelefon – til kamera, kort eller til at ringe efter afhentning, hvis benene giver op undervejs.
  • Vabelplaster – Det er altså ikke særlig sjovt at vandre med vabler på fødderne.
  • Ekstra strømper – og evt. ekstra sko. Der er ikke noget værre end våde strømper og vabler på fødderne.
  • Solidt fodtøj – Marskstien er en trampesti, hvor du overvejende vandrer på græs. Marskstien bliver klippet efter behov i perioden fra maj til oktober, men der er forskel på strækningerne, og på hvor mange der tramper på stien, så der kan forekomme høj bevoksning.
  • Praktisk tøj – I Tøndermarsken er der ikke mange steder med læ og ly, og du vil derfor være udsat for vind og vejr. Pak tøj til foranderligt vejr.
marskstien

FACILITETER

Parkering, Toiletter, Fugleskjul, Overnatningssteder, Kunstnere og Busruter.

På kortet over Marskstien får du et overblik over de forskellige faciliteter og oplevelser på ruten.

GENERELLE REGLER

RESPECT - PROTECT - ENJOY

FÆRDSEL:

Marskstien er en vandrerute. På dele af stien går du på diger, langs Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv og dermed en del beskyttede naturområder. . Overhold derfor skiltningen undervejs. Ruten har forskellige forløb, afhængig af sæson, for ikke at forstyrre fuglene i yngleperioden.

Som vandrere er vi gæster på digerne, hvis primære funktion er at holde vand inde eller ude. Græsset på digerne er med til at sikre, at der ikke sker brud på digerne. Skån derfor græsset, og benyt udelukkende trapper og ramper til at komme op og ned af digerne. På nogle af digerne, hvor ruterne går, græsser der dyr. Vis hensyn, jag ikke med dyrene.

Færdsel i området sker på eget ansvar. I Tøndermarsken er der mange grøfter og kanaler. De er dybe og har stejle kanter. Bliv derfor på ruten, og hold ekstra øje med børn.

Sankning

Hvis du sanker vilde urter og planter, er det vigtigt, at du respekterer naturen og sanker bæredygtigt. Orientér dig om, hvilke planter du må sanke hvornår og hvordan og tag ikke mere med hjem, end du kan have i din hat.

Foto:
I Tøndermarsken er der rige muligheder for at tage naturfotos. Skræm dog aldrig fuglene op, eller jag med fårene eller lignende i jagten på det ”gode” foto. Dyrene stresses unødigt, og især fuglene har brug for hvile og opfedning inden det lange træk mod nord eller syd.

Toiletforhold:
Stien ligger tæt på grøft/kanal/vandløb/sø, og for at undgå forurening af vandmiljøet bedes du forrette din nødtørft på toiletterne undervejs. Se på kortet, hvor de er.

Drikkevand:
Enkelte steder på ruten kan du fylde din vanddunk op.

Affald:
Tag med ud, hvad du tager med ind i området. Efterlad kun dine fodspor.

Hund:
Du er velkommen til at tage din hund med på turen. Hold den dog altid i snor af hensyn til får, fugle og andre vandrere. Flere fugle har reder på jorden/i græsset, og i perioder hvor fuglene skifter deres svingfjer, er de sårbare.

Cykel:
Store dele af ruten egner sig ikke til cykelture. Tag i stedet en tur på Cykelrute 1: Vestkystruten eller Panoramarute 401: Den kongelige Marskrute.

Led og låger:
Efterlad venligst led og låger åbne eller lukkede – som du mødte dem.

Vind og vejr:
I Tøndermarsken er der ikke mange steder med læ og ly, og du vil derfor være udsat for vind og vejr. Pak tøj til foranderligt vejr.

Vadehavet:
Det er tilladt at bevæge sig ud på vadefladerne. Vær dog opmærksom på tidevandet, og om vandet er på vej ind eller ud. Vandet kan stige væsentlig hurtigere end forudset ud fra tabeller.

Det er tilladt at samle østers på vadefladerne. Muslinger (og østers) lever af mikroalger. Algegifte forekommer oftest i sommermånederne, når det er stille og varmt vejr, men kan forekomme hele året. Giften ophobes i østers og muslinger, som dermed bliver uegnede til at spise. Hold øje med advarsler fra myndighederne, inden du plukker.