Praktisk information

Hvor må du cykle? Hvor er der vandposter? Hvad skal du huske at pakke? Og meget mere. Her finder du en masse praktisk information om færden i Tøndermarsken.

Pakkelisten

Her finder du nogle af de ting, der er gode at pakke, når du skal cykle i Tøndermarsken.

  • Affaldsposer – Der er ikke altid en skraldespand lige i nærheden. Tag derfor dit affald med dig, indtil du finder en skraldespand.
  • Vandflaske – Husk at drikke vand undervejs. Der er vandposter langs ruten, hvor du kan fylde din vandflaske op.
  • Madpakke – Der kan godt være langt mellem spisestederne. Tag derfor en madpakke med, til når den lille sult melder sig.
  • Lappegrej – Hvis uheldet skulle være ude.
  • Kamera – Det er så smukt langs cykelruterne. Det skal dine venner da også se.
  • Kort – Selvom ruterne er godt skiltet, er det altså ikke særligt sjovt at fare vild.
  • Mobiltelefon – Til kamera, kort eller til at ringe efter afhentning, hvis benene giver op undervejs.

FACILITETER

På kortet over cykelruter får du et overblik over de forskellige faciliteter på ruten. Vælg de forskellige faciliteter til og fra i bunden af kortet.

Generelle regler

Respect, protect, enjoy

Dele af ruterne går på diger, langs Nationalpark Vadehavet og UNESCO Verdensarv og dermed en del beskyttede naturområder. Respektér, beskyt og nyd naturen.

Foto:
I Tøndermarsken er der rige muligheder for at tage naturfotos. Skræm dog aldrig fuglene op, eller jag med fårene eller lignende i jagten på det ”gode” foto. Dyrene stresses unødvendigt, og især fuglene har brug for hvile og opfedning inden det lange træk mod nord eller syd.

Toiletforhold:
Ruterne ligger tæt på grøft/kanal/vandløb/sø, og for at undgå forurening af vandmiljøet bedes du forrette din nødtørft på toiletterne undervejs. Se på kortet, hvor de er.

Drikkevand:
Enkelte steder på ruten kan du fylde din vanddunk op. Se på kortet hvor.

Affald:
Tag med ud, hvad du tager med ind i området. Efterlad kun dine hjulpor.

Hund:
Du er velkommen til at tage din hund med på turen. Hold den dog altid i snor af hensyn til får, fugle og andre vandrere og cyklister. Flere fugle har reder på jorden/i græsset, og i perioder hvor fuglene skifter deres svingfjer, er de sårbare.

Færdsel:
Færdsel i området sker på eget ansvar. I Tøndermarsken er der mange grøfter og kanaler. De er dybe og har stejle kanter. Bliv derfor på ruten, og hold ekstra øje med børn.

På nogle af digerne, hvor ruterne går, græsser der dyr. Vis hensyn, jag ikke med dyrene.

Led og låger:
Efterlad venligst led og låger åbne eller lukkede – som du mødte dem.

Vind og vejr:
I Tøndermarsken er der ikke mange steder med læ og ly, og du vil derfor være udsat for vind og vejr. Pak tøj til foranderligt vejr.

Vadehavet:
Det er tilladt at bevæge sig ud på vadefladerne. Vær dog opmærksom på tidevandet, og om vandet er på vej ind eller ud. Vandet kan stige væsentlig hurtigere end forudset ud fra tabeller.

Det er tilladt at samle østers på vadefladerne. Muslinger (og østers) lever af mikroalger. Algegifte forekommer oftest i sommermånederne, når det er stille og varmt vejr, men kan forekomme hele året. Giften ophobes i østers og muslinger, som dermed bliver uegnede til at spise. Hold øje med advarsler fra myndighederne, inden du plukker.