Tøndermarsken

Oplev marsken

Åbent hus på Højergård

Et af Tøndermarskens største restaureringsprojekter i mange år, åbnede fredag den 1. november 2019 for offentligheden. Midt i Højer har Realdania By & Byg transformeret to historiske huse samt en ladebygning til en ny madlejrskole.Administrerende direktør for Realdania By og Byg, Peder Cederfeld, glædede sig i sin tale over, at Højergård rummer store og helt unikke bygningsmæssige kvaliteter. Borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen sagde blandt andet, at projektet kun har været muligt med Realdania By og Byg´s ekspertise: “I har restaureret de tre bygninger med en forbilledlig grundighed”, sagde han til de mange fremmødte og takkede Realdania og Arla Fonden for det gode samarbejde.

Vidåslusen kan nu ses i London.

Vidåslusen er kommet til London

Allerede to uger efter besøget af Society of Wildlife Artists i Vadehavet og Tøndermarsken vises nu et udsnit af skitserne i hjertet af den britiske hovedstad. På SWLA’s årlige udstilling på The Mall Galleries præsenteres Vadehavsprojektet i den såkaldte “Out of Frame” sal, hvor udstillingens gæster får indblik i kunstnergruppen råmateriale.Den årlige udstilling ”The Natural Eye” har siden 1960´erne været toneangivende i “wildlife art” -genren og tiltrækker tusinder af gæster.Projektet er støttet af Toosbuys Fond, Tøndermarsk Initiativet, Region Syddanmark og 15. Juni Fonden.Foto: Marco Brodde

Første spadestik til byomdannelsen i Højer i Tøndermarsken

Tøndermarsken rykker ind i Højer

Lagerbygningerne er væk og første spadestik til regnvandssø og parkering er taget. Nu vil byomdannelsen og Højer Byfond løfte byen som porten til Tøndermarsken.  Maskinerne kan nu komme i gang. Tirsdag blev det første spadestik taget i Højer, hvor de gamle lagerhaller på området mellem Slusevej og A.R. Kjærbysvej nu er fjernet. Området skal formes på ny og klokken 14.00 kunne Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen og Formand for Tønder Forsynings bestyrelse, Preben Linnet, byde velkommen og sammen flytte den første jord. Første spadestik for det nye ankomst- og afgangspunkt, er samtidig det første spadestik for byomdannelsen i Højer. En byomdannelse der sammen med Højer Byfond skal sikre, at det bliver endnu mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området. Byomdannelsen i Højer og Højer Byfonder to af de i alt seks projektspor i Tøndermarsk Initiativet, der er Danmarks største samlede projekt til udvikling af ét område. Borgmester i Tønder Kommune Henrik Frandsen, som er formand for partnerskabet i Tøndermarsk initiativet, glæder sig over, at maskinerne nu kan komme i gang: ”Det har været en lang og god proces at nå hertil. Borgere, interessenter og fagfolk har gjort et stort og grundigt stykke forarbejde, og jeg glæder mig virkelig over, at vi nu kan begynde at se resultaterne af de mange frø, vi sammen har sået”, siger han.  Som marskby har Højer en helt særlig rolle i Tøndermarsk Initiativets udvikling af Tøndermarsken som destination. Byomdannelsen skal sammen med Højer Byfond løfte byen som porten til Tøndermarsken. De øvrige byrumsindsatser i Højer omfatter blandt andet hovedstrøget gennem byen, et nyt byrum ved Storegade, Møllepladsen og Torvet, samt trafikplanlægning og håndtering af regnvand.   Det er totalrådgiver Erik Brandt Dam som har skitseret området syd for Højer med parkering og regnvandssø. Han tager udgangspunkt i udviklingsplanen for Højer, som borgere og foreninger har bidraget til, og som et enigt byråd godkendte sidste sommer. Udviklingsplanen sætter retningen for udviklingen af byen og beskriver konkrete indsatser, der forventes gennemført i Tøndermarsk Initiativets levetid frem til sommeren 2021, men også mere langsigtede indsatser og aktiviteter. Erik Brandt Dam ønsker “Mere Højer” i Højer, og på det gamle industriområde ønsker arkitekten at bringe Tøndermarsken tættere på byen. Det gør han blandt andet ved at udforme en stor regnvandssø med samme form som Tøndermarskens fenner – de rektangulære græsningsområder som er så karakteristiske for landskabet syd for Højer.