Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet var et projekt fra 2018-2023, der arbejdede for at udvikle Tøndermarsken, så området kunne blive endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Projektet var et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune. Over seks  år investerede parterne tilsammen ca. 250 millioner kroner i udviklingen.

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område.

Hovedindsatsområderne i Tndermarsk Initiativet var

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Ruter, stier og formidling
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme i området

Bliv klogere på Danmarsk største samlede projekt til udvikling af et unikt område: