Tøndermarsken

Oplev marsken

Regnvandssø på industrigrunden syd for Højer i Tøndermarsken.

Vejen er banet: Den første jord bliver flyttet i Højer

Nu skal ankomst- og afgangspunktet syd for marskbyen formes. Arbejdet med at skabe parkering og regnvandssø kan gå i gang.  Nedrivningens støv og støj har lagt sig. Det første kapitel i byomdannelsen i Højer er klar til at blive skrevet ved industrigrunden syd for marskbyen. Her er de gamle lagerhaller på området mellem Slusevej og A.R. Kjærbysvej blevet fjernet, og vejen er nu banet for maskinerne. Området skal formes på ny. Det bliver markeret med et første spadestik tirsdag den 22. oktober 2019 på adressen A.R. Kjærbysvej i Højer. Arbejdet med byomdannelsen i Højer er et af de seks indsatsområder i Tøndermarsk Initiativet, der har til formål at gøre området endnu mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i. Borgmester Henrik Frandsen og Formand for Tønder Forsynings bestyrelse, Preben Linnet, vil flytte den første jord på industrigrunden som et symbol på, at der nu bliver taget hul på et nyt kapitel, hvor Højers rolle som porten til Tøndermarsken styrkes endnu mere. Det foregår klokken 14.00 og alle er velkomne. Der vil være taler, øl, vand og pølser. 

Society of wildlife artists

Society of Wildlife Artist arbejder i Tøndermarsken

Oktober 2019 11 kunstnere fra Society of Wildlife Artists arbejder i uge 41 i Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet. De dokumenterede vind og vejr, fugle og landskab. Projektet realiseres i et samarbejde med Nationalpark Vadehavet ud fra en fælles vision om at lade kunsten udbrede historien om Vadehavet for et internationalt publikum. Børn, unge og den lokale befolkning inviteres i ugens løb til at følge den kreative proces. Kunstnerne arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, videnskab og naturiagttagelser og har deltaget i projekter i bl.a. Indien, Ecuador og Tyrkiet. SWLA´s arbejde inddrager i høj grad mennesket og dets brug af landskaberne, og netop Tøndermarsken er et unikt eksempel på, hvordan menneske og naturkræfter sammen former et terræn over århundreder. Projektet omfatter to besøg af SWLA-kunstnere, der til foråret igen besøger Vadehavet, denne gang den nordlige del og bl.a. Fanø. Projektet kulminerer efterfølgende med udstillinger flere steder i vadehavsregionen, men også andre steder i landet.I forbindelse med projektet udgives et ambitiøs bogværk på både dansk og engelsk, som forfattes bl.a. af den britiske forfatter Colin Williams, der har arbejdet for BBC og The Guardian, og er anerkendt for flere bøger om forholdet mellem menneske og natur.Allerede umiddelbart efter kunsternes første besøg vises de første arbejder i London på SWLA´s årlige udstilling ”The Natural Eye” i hjertet af den britiske hovedstad. En udstilling, der siden 1960´erne har været toneangivende i wildlife art-genren og tiltrækker tusinder af gæster.

EFFEKT arkitekter har tegnet denne bro i Tønder. Ved Skulpturhaven i Tøndermarsken.

De skal forme Tønder Midtby: Rådgiverteamet er på plads

Rådgiverteamet for den omfattende Byrums- og Klimatilpasningsplan for Tønder Midtby er fundet. Vinderen blev Team EFFEKT Arkitekter. Totalrådgiveren for den landskabsarkitekttoniske opgave med at udforme Byrums- og Klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby er fundet. Fredag den 20. september kunne borgmester Henrik Frandsen præsentere en stolt vinder på Tønder Rådhus, hvor de mange fremmødte kunne se de første skitser fra arkitekternes hånd. Teamet – EFFEKT Arkitekter med underrådgiverne Envidan, Trafikplan og Jørgen Overby´s Tegnestue – vandt udbuddet i en konkurrence med i alt tre prækvalificerede teams. Opgaven er en del af Tøndermarsk Initiativets seks projektspor der skal være med til at sikre, at det bliver mere attraktivt at besøge, arbejde og bo i området. Borgmester Henrik Frandsen, formand for partnerskabet i initiativet, er glad for valget: “Teamet står over for en stor og spændende opgave her i Tønder. Midtbyplanen er et vigtigt led i det helhedsorienterede initiativ, som Tøndermarsk Initiativet jo er. Jeg synes, de foreløbige tanker og tegninger viser mod og nytænkning. Jeg glæder mig virkelig til at se dem folde sig ud på de centrale områder her i byen, og jeg har store forventninger. Det er et stærkt fagligt team som supplerer hinanden godt, og så virker det som om de har “læst” Tønder helt rigtigt”, siger han. Byrums- og klimatilpasningsplanen for Tønder Midtby omhandler primært områderne mellem husene, hvilket vil sige torve og pladser, gader og veje, parkeringspladser og passager samt gågaden og de grønne områder. Planen behandler både hele midtbyen på et overordnet niveau og dykker planen ned i en række centrale områder inden for bymidten. Det første projekt, der forventes at blive realiseret, er området ved Mølledammen og Skulpturhaven. Det er Midtbyudvalget, et såkaldt “§17, stk. 4-udvalg”, der har udpeget vinderteamet. Midtbyudvalget består af politikere, erhvervsfolk og borgere fra midtbyen i Tønder. Bedømmelseskomitéen så tre spændende forslag til udvikling af Tønder, men var enige om, at teamet EFFEKT Arkitekter samlet set gav det bedste og mest overbevisende bud. “Projektets beskrivelse og illustration af klimatilpasningsløsninger er grundige og vidner om stor erfaring og viden inden for området. Samtidig viser de en god forståelse af Tønder midtbys særlige kvaliteter, potentialer og udfordringer og på den baggrund fremsættes et designkonceptet med enkle og effektfulde greb”, står der blandt andet i bedømmelseskomitéens begrundelse for valget af teamet. Rådgiverteamet ser frem til at tage fat på Byrums- og Klimatilpasningsplanen, der blandt andet skal sikre nye byrum og fortællinger gennem nye oplevelser i Tønder. På Rådhuset viste arkitekt og stiftende partner af EFFEKT, Tue Foged, foreløbige illustrationer af, hvordan teamet ser, planen kan komme ud at leve. Ved præsentationen sagde han blandt andet: “Vi er enormt stolte over at være valgt som rådgiver til den omfattende opgave om at klimatilpasse og omdanne centrale dele af Tønders midtby. Klimatilpasning af vores byer viser sig at blive mere og mere vigtig for at imødekomme fremtidens klimaudfordringer med øgede regnmængder. Vi mener, at det er afgørende at sammentænke klimatilpasning med øget byrumskvalitet – netop som denne opgave gør. Tønder Midtby rummer store potentialer og en unik historie, som vi respekterer og ønsker at bringe frem, så den i fremtiden opleves endnu mere i byens byrum. Det er en meget spændende opgave at være en del af, og vi ser frem til samarbejdet med Tøndermarsk Initiativet, Tønder Kommune, §17, stk. 4-udvalg og ikke mindst Tønders borgere. Nu skal vinderteamet arbejde videre med projektet, så entreprenørerne kan gå i gang med de første anlægsarbejder i starten af 2020. Byrums- og klimatilpasningsplanen har syv fokusområder i Tønder: Skibbroen, Gråbrødrekvarteret, Skulpturhaven, Torvet, Gågaden, Aktivitetsbåndet langs Laurentiusstrømmen og oplevelsesruter i bymidten. EFFEKT Arkitekter er blandt andet kendt for: Skovtårnet til Camp Adventure Park i Gisselfeld Kloster Skove, de to gadekulturhuse GAME StreetMekka i henholdsvis Viborg og Esbjerg, Danmarks største maritime uddannelsesinstitution Det ny SIMAC på Svendborg Havn samt klimatilpasning og byrum på henholdsvis Svendborg og Middelfart Havn.