Tøndermarsken

Oplev marsken

Første spadestik i Skulpturhaven og Mølledammen

Mandag den 2. marts 2020 vil borgmester Henrik Frandsen og formand for Tønder Forsynings bestyrelse Preben Linnet flytte den første jord ved Mølledammens bred i Skulpturhaven som et symbol på, at der nu bliver taget hul på etableringen af en ny træpromenade og cirkelbro, der er det første af flere projekter i arbejdet med nye byrum og klimatilpasning i Tønder Midtby.  Siden Midtbyudvalget, det såkaldte “§17, stk. 4-udvalg”, i december måned godkendte EFFEKT Arkitekters færdige projektforslag for parkrummet i Skulpturhaven, har rådgiverne arbejdet på højtryk med at få de sidste tekniske tegninger og beregninger på plads for at blive helt klar til, at maskinerne nu kan komme i jorden. Inden længe vil den nye træpromenade langs Mølledammen lige så stille tage form – ligesom en cirkelbro, der svæver over vandspejlet, vil blive etableret, så man næsten kan komme til at gå på vandet.Det første spadestik bliver taget ved Mølledammens bred i Skulpturhaven mandag den 2. marts kl. 15.30.Alle er velkomne. Gamle og syge træer bliver erstattet af nye i Skulpturhaven Før maskinerne kan gå i jorden, er der træer, der skal fældes. En træpromenade og cirkelbro kræver naturligvis plads, og skønt arkitekten har gjort sit for at indpasse konstruktionen i respekt for træerne, har træfældning ikke helt kunnet undgås. I selve haven er der tale om tre hestekastanjer, svækket af larverne fra kastanjeminérmøllet, samt fire udlevede popler i østsiden. Da poplerne samtidig er meget dominerende i forhold til indsigt i parken, fældes disse og erstattes med eg, der modsat hestekastanjen er et lystræ, og derfor tillader større indsigt til haven. Yderligere har egen, modsat poplen, lang levetid og der sikres dermed starten på et stille generationsskifte. Der skal i alt plantes ni nye træer i parken. Det bliver af sorterne lind, stilkeg og tjørn. Arbejdet går i gang, så snart vejret tillader det. 

Byomdannelse Højer – møde for interesserede borgere d. 19. februar

Tak til de godt 150 personer som mødte op på Højer Efterskole onsdag aften. Her var alle inviteret til informationsmøde om byomdannelsen i Højer. Borgmester ved Tønder Kommune, Henrik Frandsen bød velkommen og fortalte om Højers helt særlig rolle i Tøndermarsk Initiativets udvikling af Tøndermarsken som destination. Byomdannelsen skal sammen med Højer Byfond løfte byen som porten til Tøndermarsken. Direktør i Tøndermarsk Initiativet, Keld I. Hansen introducerede aftenens program, før fagchef Lars-Erik Skydsbjerg viste projektforslaget fra arkitekt Erik Brandt Dam. Derefter var der mulighed for at se nærmere på koncepter og skitser på flere stationer rundt omkring på skolen, hvor spørgelysten var stor. Efter kage og en fælles opsamling på aftenen takkede borgmester Henrik Frandsen for fremmødet.

Marskstien Tøndermarsken vandring

Jagten på det gode vejr er gået ind

På projektkontoret tjekker vi vejrmeldinger i denne tid. 2020 har budt på en del regn og blæst, hvilket ikke lige er dét, der er mest brug for, når man gerne vil lave god lyd og gode billeder. Udstyret med et 360 graders kamera drager vi ud i Tøndermarsken, når vejret tillader det. Her vil vi lave optagelser, som ved hjælp af VR briller kan bringe Tøndermarsken tæt på folk i Berlin, København, til Tønder Festival eller andre steder. Publikum skal have en fornemmelse for vandring på Marskstien, og så skulle de gerne få lyst til mere og selv komme forbi. Kameraet er meget lydfølsomt og netop dage uden blæst, er der ikke mange af, har vi nu erfaret. En enkelt gang er det lykkedes at komme afsted, men udstyret drillede, så vi fortsætter med at spejde efter det gode vejr.Billederne er fra Marskstien ved Siltoft, hvor projektkoordinator Signe Pedersen og destinationsudvikler Julie Bjerre Hermansen går ud mod Margrethe Kog, til lyden af tusinde bramgæs der letter og en kommunikationskonsulent som brokker sig over teknikken.