Marsk-ordbog

ORD I MARSKEN

MARSK :
Lavtliggende land ved Vadehavskysten dannet af havet.

GESTEN:
En højereliggende jord. Her bosatte mennesker sig i sikkerhed for vandet.

TIDEVAND:
Det, at vandet stiger og falder to gange i døgnet. Ved Højer er forskellen på høj- og lavvande 180 cm.

HAVDIGE:
En jordvold, der beskytter det bagvedliggende lave land mod havet ved høj vandstand og stormflod.

ÅDIGE:
En jordvold, der sikrer, at åvandet ikke oversvømmer Tøndermarsken.

SLUSE:
Sikrer at vandet kan løbe ud i Vadehavet ved lavvande. Slusen beskytter Tøndermarsken mod oversvømmelser ved højvande og stormflod.

PUMPESTATION:
Pumper overskudsvand fra mindre kanaler og render op i de inddigede åer.

KOG:
Inddiget marskområde.

GRØBLERENDER:
Ses som render på markerne. Levn fra tidligere tiders landvinding.

VÆRFTER:
Kunstige høje i den flade marsk. Her byggede man sine huse for at sikre mod oversvømmelser.

TILTER:
Tidligere fiskehytter.

MOJN:
Sønderjysk hilsen.

O saam ti i æ Tynnemarsk

Hvordan ser der ud i Tøndermarsken, mens bilister holder i kø, busserne larmer og folk løber over gaderne i de store byer?

Her giver vi et bud: