Marskstien kort

Her finder du et digitalt kort over Marskstien

Klik på pilen på kortet nederst i højre hjørne, og få mulighed for at se stisløjfer, faciliteter, oplevelser og overnatningssteder langs ruten.

Vil du vise mere om Marskstien og de forskellige stisløjfer, så finder du en beskrivelse her

Folder om Marskstien

Her kan du hente folder om Marskstien web-udgave i tre sprog-versioner.


Marskstien

Marskstien

Marskstien går gennem Danmarsk største marskområde, Tøndermarsken.

På den 54 km lange vandrerute kommer du hele Tøndermarsken rundt. Her oplever du marskens byer og det helt særlige marsklandskab. Et landskab, der synes vildt og ustyrligt, men som er designet ned i mindste detalje – formet af menneskers liv med og mod vandet. På Marskstien mærker du vinden og ser det flade landskab med diger og fugle, så langt øjet rækker. Vejret gør oplevelsen af marsken forskellig fra dag til dag.


”Vores vigtigste seværdighed er himlen.”

– beboer i Tøndermarsken

Praktisk info

Marskstien er en vandrerute. På dele af stien går du på diger,
i Nationalpark Vadehavet og i UNESCO Verdensarv og dermed
gennem en del beskyttede naturområder.
Overhold derfor skiltningen undervejs. Ruten har forskellige
forløb, afhængig af sæson, for ikke at forstyrre fuglene i yngleperioden.

– Det er ikke tilladt at færdes uden for ruten i de beskyttede
naturområder.
– Det er ikke tilladt at ride og cykle på ruten.
– Hunde skal altid holdes i snor.

H U S K:
• AFFALDSPOSER – Tag dit affald med dig. En stor del
af Marskstien ligger i beskyttet område. Derfor er der ikke
altid en skraldespand lige i nærheden.
• VANDFLASKE – Der er enkelte vandposter langs ruten,
hvor du kan fylde din vandflaske op.
• MADPAKKE – Der kan godt være langt mellem spisestederne.
Tag derfor en madpakke med, til når den lille sult
melder sig.