Landskab

Tøndermarsken er en del af det frodige og lave landskab, der strækker sig fra Holland og Tyskland langs det sydvestlige Jylland til Esbjerg. Marsken er gennem årtusinder skabt af havets aflejringer af finkornet ler oven på istidens smeltevandssand.

Her i Danmarks største marskområde møder du et helt særligt landskab, som formes af menneskers liv med og mod vandet. Dette levende kulturlandskab rummer et enestående fugleliv med områder af særlig international værdi. Dele af området er nationalpark og UNESCO Verdensarv.

Natur

Naturen i Tøndermarsken er noget helt særligt. Et landskab, der synes vildt og ustyrligt, men som er designet ned i mindste detalje. Bliv klogere på naturen og dyrelivet, som det udfolder sig i marsken.

 

havørn

Historie

Livet på marsken bærer præg af havets tilstedeværelse. Diger, sluser og pumpestationer er en nødvendighed for livet i marsken, men sætter samtidig et helt særligt præg på marsklandskabet.

Højer Sluse i Tøndermarsken

Byer

Byerne i marsken bærer præg af landskabet. De er bygget efter de særlige forhold, som er gældende i marsken. Tønder, Bønderby, Møgeltønder og Højer er bygget på den såkaldte geestrand. En lidt højereliggende jord, hvor mennesker kunne bo i sikkerhed for vandet. Rudbøl og Nørremølle er de eneste landsbyer bygget på diger i Danmark.

Mennesker i Marsken

Kom tæt på de mennesker, som bor eller arbejder i Tøndermarsken og se og lyt til deres mange historier. Her finder du en række portrætter i tekst, fotos og video.

Fylla Tjørnelund sanker urter i naturen i Tøndermarsken

Ordbog

I Tøndermarsken finder man en helt særlig ordbog. Marskens særhed breder sig nemlig også til sproget. Der bruges helt særlige ord til at beskrive steder og ting i marsken.

Meanwhile in the Tønder Marsh

Hvordan ser der ud i Tøndermarsken, mens bilister holder i kø, busserne larmer og folk løber over gaderne i de store byer?

Her giver vi et bud: